Tworzymy


                   piękne chwile! 

Polityka firmy

Firma „MeetinGeorgia” jest przedsiębiorstwem zorientowanym na współpracę z zagranicznymi Gośćmi. Nasza firma zapewnia obsługę Grup zorganizowanych oraz Klientów indywidualnych, którzy udają się do Gruzji  w celach zapoznania się z miejscową kulturą, dla wypoczynku jak i dla rozrywki, zmiany otoczenia, w celach biznesowych, wreszcie dla uczestnictwa w seminariach i sympozjach, wyjazdach typu incentive czy imprezach sportowych.

Nasza gotowość do przekształcenia Gruzji w miejsce spotkań znalazła wyraz w samej nazwie firmy, jak i trzech podstawowych kierunkach definiujących perspektywy jej przyszłego rozwoju:
 
• Spotkanie z nami
Zawsze jesteśmy gotowi do wysłuchania i spełnienia Państwa oczekiwań, jak i stworzenia dla Państwa  oraz państwa Klientów oczekiwanego produktu, bazując na obustronnym uczestnictwie w tym procesie.
 
• Spotkanie z mieszkańcami Gruzji
Naszym zdaniem unikalność i niepowtarzalność każdego kraju zawiera się nie tyle w jego przeszłości historycznej czy pięknie przyrody, ile w ludziach, którzy zamieszkują daną ziemię. Nawiązanie emocjonalnej łączności z krajem takim jak Gruzja stanie się w pełni możliwe dopiero po głębszej analizie sposobu myślenia, jak i i duchowości mieszkańców. Wychodząc z tego założenia chcielibyśmy zaprezentować Wam Gruzję nieco poza granicami utartych turystycznych szlaków i ścieżek z pamiątkami przeszłości. Wobec tego jesteśmy gotowi umożliwić Wam bliższy kontakt z miejscową ludnością oraz organizacjami, firmami i stowarzyszeniami zgodnie z wyrażonym przez Was życzeniem i zapotrzebowaniem.
 
• Spotkania w ramach wyjazdów zawodowych, konferencji, seminariów itd.  
Spotkania z partnerami i klientami w formalnych czy też nieformalnych okolicznościach stały się dzisiaj nieodłącznym elementem turystyki. Oferujemy możliwość zorganizowania Państwa konferencji czy spotkania biznesowego w Gruzji oraz zapewnienie wszelkiej pomocy, tak aby wszystkie Państwa wyjazdy zakończyły się oczekiwanymi rezultatami.
 
Czym się wyróżniamy? 
Od początku działalności jesteśmy zorientowani na zdobycie przewagi konkurencyjnej drogą zapewnienia szeregu dodatkowych korzyści dla naszych Partnerów i Klientów. Dążymy do nieustannego rozwoju poprzez wprowadzanie nowości i kreatywnych rozwiązań służących dobru wszystkich, którzy korzystają czy też będą korzystać z naszych usług. 
Największym skarbem i siłą „Meet in Georgia” jest profesjonalizm jej pracowników połączony z nieprzerwanym dążeniem do STWORZENIA NAJLEPSZEGO PRODUKTU dla naszych Klientów i Partnerów.