Indywidualne podejście


          oraz dbałość  

                         o szczegóły

Troska o jakość

Troska o jakość  zajmuje centralne miejsce w hierarchii najważniejszych zasad, które służą nam niczym kompas każdego dnia.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości oraz satysfakcji Klienta opieramy nasze działania na następujących zasadach:
 
• Planowanie i zarządzanie
Kierujemy naszą firmą w sposób gwarantujący uczciwość i przejrzystość. Jasno wyznaczone cele oraz przemyślana strategia firmy sprawia, że każdy jej pracownik czuje się integralną częścią całego projektu.
 
• Organizacja
Pracę nad szczegółami rozpoczynamy spoglądając z szerszej perspektywy. Każdy element składowy został dokładnie przemyślany, tak aby nasi Klienci mogli czuć się pewnie i komfortowo.
 
• Nasi partnerzy i subagenci
Zczególne znaczenie ma dla nas relacja ceny do jakości, zaś jako najważniejszy filar współpracy postrzegamy zaufanie i  osiąganie korzyści przez każdą ze stron uczestniczących w przedsięwzięciu.
 
• Relacje z Klientami
Zawsze wysłuchujemy naszych Klientów, biorąc pod uwagę pierwotnie wyrażone życzenie, jak i późniejsze uwagi, służymy pomocą w zakresie doradztwa, informacji i wyboru optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia zakładanych wyników.
 
Bardzo ważne jest dla nas zdanie naszych Gości, na podstawie którego możemy podnosić jakość oraz oceniać na ile prawidłowe okazały się nasze wcześniejsze decyzje. Dlatego też będziemy wdzięczni za przesyłanie komentarzy i opinii na adres: info@meetingeorgia.ge
 
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc!